Fra 11. til 13.04.2022 – Påskedage for klubmedlemmer

Striglekursus: 07-05-2022 for klubmedlemmer

Ridelejer: uge 27 med overnatning fra Mandag til Fredag, yderligere info kommer når vi nærmer os datoen. For klubmedlemmer

Ridelejer: uge 31 med overnatning fra Onsdag til Fredag, yderligere info kommer når vi nærmer os datoen. For klubmedlemmer

D – Stævne: Spring 21 og dressur 22 Maj 2022.

D – Stævne: Spring 17 juli 2022.

D – Stævne: Dressur 27 og spring 28 August 2022.